Câu hỏi:
Xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Nội dung:

Hiện nay tôi đang công tác và làm việc tại Trạm y tế của một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn TKV với văn bằng chuyên ngành Dược sĩ Cao đẳng. Vậy xin hỏi, cơ sở y tế tôi đang công tác có đủ điều kiện để xác nhận thời gian tôi thực hành tại đó để tôi hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược không ?

Người gửi:
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi
Trả lời:
 • Trả lời:

  - Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

  - Căn cứ Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định về Cơ sở thực hành chuyên môn:

  1. Cơ sở thực hành chuyên môn là các cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật dược, gồm: Cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề.

  2. Cơ sở thực hành chuyên môn phù hợp là cơ sở thực hành chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều này có hoạt động phù hợp với nội dung thực hành chuyên môn của người thực hành quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

  3. Cơ sở thực hành chuyên môn xác nhận thời gian thực hành chuyên môn cho người thực hành chuyên môn tại cơ sở theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm về các nội dung xác nhận.

  Hiện tại bạn đọc chưa cung cấp thông tin Trạm Y tế nơi bạn công tác có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa; có hoạt động phù hợp với nội dung thực hành chuyên môn của người thực hành quy định tại Điều 20 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP hay không nên chưa đảm bảo căn cứ để trả lời cơ sở y tế nơi bạn đọc đang công tác đủ hoặc không đủ điều kiện để xác nhận thời gian thực hành theo quy định.

  Trân trọng thông tin để bạn đọc biết.

  30/09/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ