Đang online:

632

Hôm nay:

3,591

Tất cả:

4,473,757

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

( 8/28/2017)


Ngày 7-7-2017, HĐND tỉnh khoá XIII ban hành Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 11-7-2012 của HĐND tỉnh khoá XII về quy định mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý. Theo đó, mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được quy định như sau:


- Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng theo Danh mục quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế.


- Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa có trong Danh mục quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế và đã được xếp tương đương về kỹ thuật, chi phí của Bộ Y tế.


Các mức giá này được xây dựng căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Giá năm 2012; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 31-8-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp; Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26-5-2017 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.


HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2017.

- http://baoquangninh.com.vn


Tổng số người đã xem bản tin này: 2055

Các tin khác:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825446 ; Fax: 033.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông