DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TÍNH ĐẾN 31.07.2023 ( xem tại đây).