CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Địa chỉ: Tầng 18, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Lọng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3611043   -    Fax: 0333611044

 Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn

 

Phó Chi cục trưởng ( Phụ trách) : Trương Hoàng Kiên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y khoa 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.508.708

 

CHI CỤC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Tầng 18, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825445

Email: ccdskhhgd.syt@quangninh.gov.vn

 

 
Chi cục Trưởng: Nguyễn Xuân Tình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0888.032.628
 
 

Phó Chi cục trưởng:  Vũ Thúy Chung
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.246.366


Phó Chi cục trưởng: Tạ Thị Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.977.933

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 Điện thoại: 02033.825499/0203.3825489 - Fax: 0203.3625256 

Email: bvdkt.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Bá Việt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.367.617
 

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0981.191.199
 

Phó Giám đốc: Đặng Thị Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.394.736
 

Phó Giám đốc: Vũ Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0988.764.790 

 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3646525

Email : bvbc.syt@quangninh.gov.vn         Website: benhvienbaichay.vn

 

 

 

Giám đốc: Lê Ngọc Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II - Ngoại khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0983.358.467
 
Phó Giám đốc: Đỗ Văn Thịnh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I - Nội khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0983.734.816
 
 
Phó Giám đốc: Đỗ Thị Lan Oanh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II Nhi Khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0989.048.189 
 
 
Phó Giám đốc: Trần Thanh Luận
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học cổ truyền
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0826.993.396
 

 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

Địa chỉ: Quốc lộ 18, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.696.568 - Hotline: 0912.048.799

Email: bvsn.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Bùi Minh Cường
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.356.818

 
Phó Giám đốc: Trần Thị Minh Lý
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0983.363.388

Phó Giám đốc: Đỗ Duy Long 
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.388.576

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hằng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0983.364.698

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.865.294

Email: bvdkkvcp.syt@quangninh.gov.vn        Website: http://benhviendkkvcampha.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Đức Thanh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0913.741.556

 
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ sản khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0913.346.709

Phó Giám đốc: Đỗ Huy Đính
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.000.155

 
 
Phó Giám đốc: Vũ Đức Minh 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.283.852

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 371, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3862.245     -     Fax: 0203.3862.357
Email: bvdkcp.syt@quangninh.gov.vn

 

 
Giám đốc: Trần Ngọc Hương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao Cấp

Điện thoại di động: 0913.025.252

Phó Giám đốc: Đàm Thị Thái
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Cao Cấp

Điện thoại di động: 0915.459.891

Phó Giám đốc: Vũ Quang Trung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ chính trị: Trung cấp 

Điện thoại di động: 0973.958.080

 

BỆNH VIỆN PHỔI 
Địa chỉ: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825.101  -  Fax: 0203.3622.696
Email: bvlvp.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://bvlvpqn.vn
 

Giám đốc: Hoàng Văn Hy

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Điện thoại di động: 0917.363.566

Phó Giám đốc: Vũ Văn Thông
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0913.307.212

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.123.496

 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN  

Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3838.112

Email: bvydct.syt@quangninh.gov.vn               Website: https://ydctquangninh.vn

 


Giám đốc: Nguyễn Thị Hương
Trình độ chuyên môn: 
Bác sỹ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.355.866

 

 
Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Luyện 
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0914.993.528

Phó Giám đốc: Trần Hoài Thu 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0903.202.248

 

 BỆNH VIỆN LÃO KHOA - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
          Địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
   Điện thoại: 0203.651.0986
      Email: bvlkphcn.syt@quangninh.gov.vn               Website: http:// bvlkphcn.vn
 

Giám đốc: Phạm Quang Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.021.469

 
Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982.668.266

Phó Giám đốc: Trình Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ Chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0944.263.388

   

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN
Địa chỉ: Km 11, đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.652.6931    -   Fax  0203.652.6907 
Email: bvbvsktt.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Dương Văn Tuấn 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp 

Điện thoại di động: 0913.086.899

 
Phó Giám đốc: Vũ Minh Hạnh 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ bác sĩ 
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0982.301.677

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Dũng 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 
0912.182.811

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠ LONG  
Địa chỉ: Khu Trới 2, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0966 271 313
Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn

Giám đốc : Trần Ngọc Phương
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Y khoa
Trình độ chính trị : Cao cấp 
Điện thoại di động : 0912.368.291

 
Phó Giám đốc : Đinh Văn Thuận
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CKI 
Trình độ chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0918.714.168


Phó Giám đốc : Phạm Đức Lan 
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CKI 
Trình độ chính trị : Cao cấp 

Điện thoại di động0904.031.111

 

 
TRUNG TÂM  Y TẾ THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU
Địa chỉ: Phường Đức Chính - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3671630

Fax: 0203.3671630

Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytethixadongtrieu.org.vn


Giám đốc: Lê Kỳ Trường
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.554.366

 

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trường
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - YTCC
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.676.109

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Địa chỉ: Phường Quang Trung - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3854452
Fax: 0203.3854452
Email: ttytub.syt@quangninh.gov.vn

Giám đốc: Vũ Hải Bình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0912091299
 

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Hoan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 09042194428

 
Phó Giám đốc: Đoàn Tuấn Anh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.120.508
 
 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Địa chỉ: Phường Quảng Yên - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3875255

Fax: 0203.3875255

Email: ttytqy.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytequangyen.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Thành Lam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.496.576

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Lạc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.512.256

 

 
Phó Giám đốc: Trần Hữu Thạch 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0918.305.911

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG
Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825277
Fax: 0203.3825277
Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytehalong.vn

 

Giám đốc: Bùi Hồng Tâm 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ           
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912080207

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I       
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0985168563

Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Nam
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ        
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.184.588
 
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Địa chỉ: Số 445, đường Trần Phú - P. Cẩm Thành - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3862285
FAX: 0203.3862048
Email: ttytcp.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytecampha.vn

Giám đốc: Vũ Đức Phan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ  chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.246.737

 
Phó Giám đốc: Vũ Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I    
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.857.280

 
Phó Giám đốc: Đinh Minh Sơn        
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ      
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện Thoại di động: 0912.255.611
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN
Địa chỉ: Xã Hạ Long - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3874255
Fax: 0203.3793809
Email: ttytvd.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytevandon.com

Giám đốc: Bùi Thị Thuy      
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.949.299

 
 
 
Phó Giám đốc: Vũ Thị Thanh Thuỷ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.874.280

 
 
Phó Giám đốc: Lưu Đức Dũng          
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0983.270.569

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3876251
Fax: 0203.3876251
Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytetienyen.vn

 
Phó Giám đốc ( Phụ trách): Bùi Văn Thế
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978.440.888

 
Phó Giám đốc : Đinh Văn Khiêm
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - YTCC
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912568764

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3607858
Fax: 0203.3760127
Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytehaiha.vn

Giám đốc: Bùi Mạnh Hùng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0915.195.242

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Uyên 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0988.612.523

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thái Hà
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0915195242
 
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Địa chỉ : Đường Tuệ Tĩnh - P. Ninh Dương - TP Móng Cái - Quảng Ninh
                                                       SĐT thường trực : 0203.3884775                                               
Fax: 0203.3881177
Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytemongcai.vn

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983.169.668

 
 
Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0902.155.376

 
 
Phó Giám đốc: Dương Quốc Ninh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.455.313

 
 
Phó Giám đốc: Đặng Minh Thu        
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0914.881.328

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Địa chỉ: Khu 1 - thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thuờng trực: 0203.3500008 - 0203.3889229

Fax: 0203.3889215

Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Phú Nhuận     
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ- Bác sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.182.468

 
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nhi
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 02033.500.882

 
 
Phó Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Ngoại
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0973.470.074

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU
Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3878537
Fax: 0203.3878537
Email: ttytbl.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytebinhlieu.com.

Giám đốc: Ngô Thị Bình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Sản
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.545.486

 
 
Phó Giám đốc: Hoàng Văn Chương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Nhi
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0914.650.117

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Khải
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Nội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.545.493
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA CHẼ
Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Ba Chẽ - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3888046
Fax: 0203.3888046
Email: ttytbc.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytebache.vn

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thanh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.658.808

 
 
Phó Giám đốc: Vi Văn Dũng    
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.049.280

 
 
Phó Giám đốc: Lương Văn Tiến    
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0914.664.681
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ
Địa chỉ : Thị trấn Đầm Hà - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3880059
Fax : 0203.3766041
Email: ttytdh.syt@quangninh.gov.vn
Website: http://trungtamytedamha.vn

Giám đốc: Hoàng Đình Thành    
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Ngoại
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912568455

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Quảng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nội khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912558996

Phó Giám đốc: Lê Anh Quyến 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.153.299
 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825.449   -     Fax: 0203.3556.620
Email: cdc.syt@quangninh.gov.vn                     Website: http://www.quangninhcdc.vn
 

Phó Giám đốc ( Phụ trách) : Vũ Quyết Thắng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.539.977

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3828571   -   Fax: 0203.3623115
Email: ttkn.syt@quangninh.gov.vn
 

Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh 
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.982.234
 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh 
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0968.476.582
 
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ
Địa chỉ: Số 1, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3826402    -    Fax: 0203.3621387
Email: ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn         Website: https://kiemdichytequocteqn.org.vn
 

Giám đốc: Hoàng Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0985.163.999

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại di động: 0912182364

Phó Giám đốc: Trần Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975.816.999

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA QUẢNG NINH
Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825487    -    Fax: 0203.3825.487
Email: ttgdyk.syt@quangninh.gov.vn           Website: http://giamdinhykhoaquangninh.vn
 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỷ           
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.903.058

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.054.089

Phó Giám đốc: Ngô Hồng Cẩm 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0904.445.050
TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 115 - 0203.3825.505   -    Fax: 0203.3525115
Email: ttvccc.syt@quangninh.gov.vn
 

Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại di động: 0916.630.618

Phó Giám đốc: ­Dương Ngọc Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0989.655.338

 

TRUNG TÂM PHÁP Y
Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3625082    -    Fax: 0203.3625082
Email: ttpy.syt@quangninh.gov.vn
 

Giám đốc: Phạm Văn Đễ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913541160