CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Địa chỉ: Tầng 18, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Lọng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3611043   -    Fax: 0333611044

 Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn

 

Chi cục trưởng : Nguyễn Phú Nhuận 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.182.468

Phó Chi cục trưởng : Lưu Đức Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0983.270.569

 

CHI CỤC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Tầng 18, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825445           Email: ccdskhhgd.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chi cục Trưởng: Nguyễn Xuân Tình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0888.032.628
 
 

Phó Chi cục trưởng:  Vũ Thúy Chung
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.246.366


Phó Chi cục trưởng: Tạ Thị Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.977.933

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 Điện thoại: 02033.825499/0203.3825489                      Fax: 0203.3625256 

Email: bvdkt.syt@quangninh.gov.vn        Website: http://benhviendktinhquangninh.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Bá Việt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.367.617
 

Phó Giám đốc: Đặng Thị Thúy
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.394.736
 

Phó Giám đốc: Vũ Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0988.764.790 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0914.879.470

 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3646525 - 0203.3846566

Email : bvbc.syt@quangninh.gov.vn         Website: https://benhvienbaichay.vn

 

 

 

Giám đốc: Lê Ngọc Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0983.358.467
 
Phó Giám đốc: Đỗ Văn Thịnh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0983.734.816
 

 
Phó Giám đốc: Hoàng Đình Thành
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.568.455
 
 
Phó Giám đốc: Trần Thanh Luận
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học cổ truyền
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0826.993.396
 

 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

Địa chỉ: Quốc lộ 18, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.696.568 - Hotline: 0912.048.799

Email: bvsn.syt@quangninh.gov.vn           Website: https://sannhiquangninh.vn

 

Giám đốc: Bùi Minh Cường
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.356.818

Phó Giám đốc: Đỗ Duy Long 
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK II
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.388.576

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nhi khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0983.364.698
 

Phó Giám đốc: Bùi Hải Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ- Bác sĩ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913.652.468

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.865.294

Email: bvdkkvcp.syt@quangninh.gov.vn        Website: http://benhviendkkvcampha.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Đức Thanh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0913.741.556

 
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ sản khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0913.346.709

Phó Giám đốc: Đỗ Huy Đính
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK II
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.000.155

 
 
Phó Giám đốc: Vũ Đức Minh 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0912.283.852

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 371, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3862.245     -     Fax: 0203.3862.357
Email: bvdkcp.syt@quangninh.gov.vn   Website: http://benhviencampha.vn

 

Giám đốc : Vũ Quang Trung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0973.958.080

Phó Giám đốc: Đàm Thị Thái
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao Cấp

Điện thoại di động: 0915.459.891

 

BỆNH VIỆN PHỔI 

Địa chỉ: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.101  -  Fax: 0203.3622.696

Email: bvlvp.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://bvlvpqn.vn

 

Giám đốc: Hoàng Văn Hy

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Điện thoại di động: 0917.363.566

Phó Giám đốc: Vũ Văn Thông
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0913.307.212

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.123.496

 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN  

Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3838.112

Email: bvydct.syt@quangninh.gov.vn               Website: https://ydctquangninh.vn

 


Giám đốc: Nguyễn Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ- 
Bác sỹ 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.355.866

 

Phó Giám đốc: Trần Hoài Thu 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0903.202.248

 

 BỆNH VIỆN LÃO KHOA - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

          Địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

   Điện thoại: 0203.651.0986

      Email: bvlkphcn.syt@quangninh.gov.vn               Website: http://bvlkphcn.vn

 

Giám đốc: Phạm Quang Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.021.469

 
Phó Giám đốc: Lê Thu Huyền 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982.668.266

Phó Giám đốc: Trình Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0944.263.388

   

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

Địa chỉ: Km 11, đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.652.6931    -   Fax  0203.652.6907 

Email: bvbvsktt.syt@quangninh.gov.vn     Website: https://benhvientamthanquangninh.vn

 

Giám đốc: Dương Văn Tuấn 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp 

Điện thoại di động: 0913.086.899

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Dũng 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 
0912.182.811

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠ LONG  

Địa chỉ: Khu Trới 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0966 271 313

Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn        Website: https://benhviendakhoahalong.vn

 

Giám đốc : Trần Ngọc Phương
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị : Cao cấp 
Điện thoại di động : 0912.368.291

 
Phó Giám đốc : Đinh Văn Thuận
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CK I

Trình độ chính trị : Trung cấp
Điện thoại di động : 0918.714.168


Phó Giám đốc : Phạm Đức Lan 
Trình độ chuyên môn : Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị : Cao cấp 

Điện thoại di động0904.031.111

 

TRUNG TÂM  Y TẾ THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU
Địa chỉ: Phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3671630    -      Fax: 0203.3671630

Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn        Website: http://trungtamytethixadongtrieu.org.vn

 


Giám đốc: Lê Kỳ Trường
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.554.366

 

 

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trường
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904.676.109

 
Phó Giám đốc: Hà Duy Nam
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3854452     -     Fax: 0203.3854452

Email: ttytub.syt@quangninh.gov.vn           Website: https://trungtamyteuongbi.vn

 

 
Phó Giám đốc( Phụ trách) : Nguyễn Trung Hoan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ y khoa
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0904219428

 
Phó Giám đốc: Đoàn Tuấn Anh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.120.508
 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Địa chỉ: Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3875255     -    Fax: 0203.3875255

Email: ttytqy.syt@quangninh.gov.vn          Website: http://trungtamytequangyen.vn

 

 

 Giám đốc: Đinh Thị Lan Oanh 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0989.048.189

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Lạc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.512.256

 

 
Phó Giám đốc: Trần Hữu Thạch 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0918.305.911

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825277    -    Fax: 0203.3825277

Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn              Website: http://trungtamytehalong.vn

 

 

Giám đốc: Bùi Hồng Tâm 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ y khoa        
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912080207

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I       
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0985168563
 
Phó Giám đốc: Vũ Hải Bình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0912091299
 
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 445, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3862285     -    Fax: 0203.3862048

Email: ttytcp.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://trungtamytecampha.vn

 

Giám đốc: Vũ Đức Phan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Bác sĩ
Trình độ  chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.246.737

 
Phó Giám đốc: Đinh Minh Sơn        
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Bác sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện Thoại di động: 0912.255.611
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN

Địa chỉ: Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3874255     -      Fax: 0203.3793809

Email: ttytvd.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://trungtamytevandon.com

 

 

Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII
Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp
Điện thoại di động: 0981191199

 

 
 
Phó Giám đốc: Phạm Huy Cường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y sinh 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913.181.386

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3876251    -    Fax: 0203.3876251

Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn           Website: http://trungtamytetienyen.vn

 

 
Giám đốc: Bùi Văn Thế
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978.440.888

 
Phó Giám đốc: Đinh Văn Khiêm
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912568764

 
Phó Giám đốc: Phạm Văn Hùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Bác sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0915098730

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3607858     -     Fax: 0203.3760127

Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://trungtamytehaiha.vn

 

 
Giám đốc : Nguyễn Thành Lam 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.496.576

 
Phó Giám đốc : Nguyễn Hồng Uyên 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0988.612.523

 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thái Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Bác sĩ 
Trình độ chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0915195242
 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

          Điện thoại: 0203.3884775      -       Fax: 0203.3881177

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn            Website: http://trungtamytemongcai.vn

 

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y khoa
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983.169.668

 
 
Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0902.155.376

 
 
Phó Giám đốc: Dương Quốc Ninh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0904.455.313

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3500008 - 0203.3889229    -      Fax: 0203.3889215

Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn

 

 
 
 Giám đốc  : Nguyễn Thanh Giang
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 02033.500.882

 
 
Phó Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0973.470.074

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3878537       -       Fax: 0203.3878537

Email: ttytbl.syt@quangninh.gov.vn          Website: http://trungtamytebinhlieu.com.

 

Giám đốc: Ngô Thị Bình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.545.486

 
 
Phó Giám đốc: Hoàng Văn Chương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0914.650.117

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Khải
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.545.493
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA CHẼ

Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Ba Chẽ - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3888046      -     Fax: 0203.3888046

Email: ttytbc.syt@quangninh.gov.vn     Website: http://trungtamytebache.vn

 

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thanh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.658.808

 
 
Phó Giám đốc: Vi Văn Dũng    
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.049.280

 
 
Phó Giám đốc: Lương Văn Tiến    
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0914.664.681
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ

Địa chỉ : Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3880059       -      Fax : 0203.3766041

Email: ttytdh.syt@quangninh.gov.vn        Website: http://trungtamytedamha.vn

 

Giám đốc: Vũ Minh Hạnh   
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982.301.677

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Quảng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912558996

Phó Giám đốc: Lê Anh Quyến 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.153.299
 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.449   -     Fax: 0203.3556.620

Email: cdc.syt@quangninh.gov.vn                     Website: http://www.quangninhcdc.vn

 

Giám đốc: Vũ Quyết Thắng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.539.977

Phó Giám đốc  : Nguyễn Thị Dung 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979.362.473

Phó Giám đốc  : Trương Hoàng Kiên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913.508.708

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3828571   -   Fax: 0203.3623115

Email: ttkn.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh 
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.982.234
 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh 
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0968.476.582
 
Phó Giám đốc:  
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ chính trị: 
Điện thoại di động: 
 
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 1, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3826402    -    Fax: 0203.3621387

Email: ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn         Website: https://kiemdichytequocteqn.org.vn

 

Giám đốc: Hoàng Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0985.163.999

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại di động: 0912182364

Phó Giám đốc: Trần Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975.816.999

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825487    -    Fax: 0203.3825.487

Email: ttgdyk.syt@quangninh.gov.vn           Website: http://giamdinhykhoaquangninh.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỷ           
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.903.058

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.054.089

Phó Giám đốc: Ngô Hồng Cẩm 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0904.445.050
 
TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 115 - 0203.3825.505   -    Fax: 0203.3525115

Email: ttvccc.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại di động: 0916.630.618

Phó Giám đốc: ­Dương Ngọc Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0989.655.338

 

TRUNG TÂM PHÁP Y

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3625082    -    Fax: 0203.3625082

Email: ttpy.syt@quangninh.gov.vn

 

Giám đốc: Phạm Văn Đễ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913541160