Từ hiệu quả bước đầu của dịch vụ đặt lịch khám trực tuyến, ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đưa vào hoạt động phòng “Tư vấn đăng ký khám trực tuyến và chăm sóc khách hàng” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, hỗ trợ người dân đặt ...