<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tuyen-dung-dao-tao" title="Công khai Tuyển dụng - Đào tạo" rel="dofollow">Công khai Tuyển dụng - Đào tạo</a>

Thông báo kết quả bài thi sát hạch Ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Hội đồng Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế thông báo kết quả bài thi sát hạch Ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 4.135
Tháng 06 : 101.551