1CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM CHỮA BỆNH TƯ NHÂN 

2CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

3.CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN GSP

4CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẨM MỸ

5CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHUN DIỆT CÔN TRÙNG

6CƠ SỞ HÀNH NGHỀ DƯỢC

7CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MASSAGE

8CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

9CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

10CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE

11TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ