<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

TTYT Thành phố Uông Bí đăng tải thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu mua sắm vật tư y tế sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 ( lần 3).

TTYT Thành phố Uông Bí đăng tải thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu mua sắm vật tư y tế sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 ( lần 3).
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái xin thông báo nhu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại 06 trạm y tế xã, phường trực thuộc.

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái xin thông báo nhu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại 06 trạm y tế xã, phường trực thuộc.

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 267
Tháng 12 : 11.869