<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm: Gói thầu: Làm market trang trí, băng rôn tuyên truyền cho các hoạt động chuơng trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm: Gói thầu: Làm market trang trí, băng rôn tuyên truyền cho các hoạt động chuơng trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo báo giá để tham khảo là cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm gói thầu: Mua nước uống phục vụ công tác tập huấn, truyền thông cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo báo giá để tham khảo là cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm gói thầu: Mua nước uống phục vụ công tác tập huấn, truyền thông cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo mời báo giá để tham khảo là cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm gói thầu: In tài liệu, In ấn sản phẩm truyền thông cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.

TTYT Thành phố Móng Cái đăng tải thông báo mời báo giá để tham khảo là cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm gói thầu: In tài liệu, In ấn sản phẩm truyền thông cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

TTYT Tp Cẩm Phả đăng tải thông báo mời chào giá Gói thầu: In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả năm 2024.

TTYT Tp Cẩm Phả đăng tải thông báo mời chào giá Gói thầu: In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả năm 2024.

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 3.028
Tháng 05 : 83.896