<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe" title="Thông tin pháp luật, chính sách Y tế" rel="dofollow">Thông tin pháp luật, chính sách Y tế</a>

Thông báo: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Thông báo: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm ...
<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe" title="Thông tin pháp luật, chính sách Y tế" rel="dofollow">Thông tin pháp luật, chính sách Y tế</a>

Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT quy định tại Luật KB,CB số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KCB

Thông báo QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định ...
<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe" title="Thông tin pháp luật, chính sách Y tế" rel="dofollow">Thông tin pháp luật, chính sách Y tế</a>

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

SKĐS - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024 như: Chính sách về tuyển dụng lao động nước ngoài, đánh giá gia đình văn hóa, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự...Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024 thuộc nhiều lĩnh vực, tác ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 1.918
Tháng 03 : 1.918