Trong quá trình xây dựng và biên soạn nội dung website Sở Y Tế Quảng Ninh, Ban biên tập chúng tôi vẫn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Hỗ trợ kỹ thuật:
  • Email: syt@quangninh.gov.vn
  • Website: http://soytequangninh.gov.vn
  • Quản trị: Đỗ Trung Thành (Email: dotrungthanh@quangninh.gov.vn)
Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh:
  • Địa chỉ: Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: (84-0203)  3825446
  • Fax: (84-0203)  3827218
  •