SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 19, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825446 

Fax: 0203.3827218

Email: syt@quangninh.gov.vn

Đây là Trang thông tin chính thức của Sở Y tế Quảng Ninh, trang thông tin sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống, kiến thức và hàng loạt các tiện ích để phục vụ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.