<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Ngành Y tế: Hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Những năm qua, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực đầu tư cũng như chủ động đẩy mạnh công tác chuyển đổi số từ tuyến tỉnh tới cơ sở. Điều này đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp các cơ sở khám chữa bệnh cũng như người bệnh đơn giản ...
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Đảm bảo an ninh thông tin trong tiến trình chuyển đổi số

Tiến trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đã và đang tạo nhiều thay đổi tích cực và những lợi ích to lớn cho mọi mặt của đời sống KT-XH. Song hành với đó cũng là nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng; đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.567
Tháng 12 : 5.486