A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên ngành Y tế

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp y tế luôn được cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới trong ngành chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

12 đảng viên mới được kết nạp của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tuyên thệ dưới cờ Đảng (tháng 5/2023).
Hiện ngành Y tế Quảng Ninh có 30 đơn vị sự nghiệp với gần 8.000 viên chức, người lao động. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhiều năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
Đảng bộ Sở Y tế trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 1/3 tổ chức đảng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, với 11 đơn vị sự nghiệp. Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Y tế đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trong đó, quan tâm đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.
Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thực hiện tốt trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện CBCCVC phấn đấu; làm tốt công tác phân công đảng viên, cán bộ lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng uu tú, qua đó lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng học cảm tình Đảng được triển khai thường xuyên, kịp thời. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiên đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định.
Hiện toàn Đảng bộ Sở Y tế có 398 đảng viên, chiếm 6% tổng số người làm việc trong ngành y tế. Các đảng viên đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với Đảng bộ Sở Y tế, từ năm 2020 đến tháng 7/2023, các đơn vị sự nghiệp y tế trong toàn tỉnh đã kết nạp được 437 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn ngành y tế thành 3.162 đảng viên (chiếm 40% tổng số CBCC-LĐ trong ngành). Dù đạt kết quả tích cực, song công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị này chưa tương xứng với nguồn hiện có. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ Bệnh viện đã kết nạp được 64 đảng viên, vượt 14 đảng viên so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ đề ra. Tuy nhiên, tổng số đảng viên hiện mới chỉ chiếm gần 30% tổng số CBVC-LĐ trong toàn bệnh viện (257/900 người).
Như vậy, nguồn quần chúng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng như ở các đơn vị sự nghiệp y tế khác còn khá lớn, trong khi đây đều là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao, nhận thức tốt. Nếu được tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ kết nạp vào Đảng, sẽ góp phần tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên cho Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.
Tại hội thảo chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước diễn ra đầu tháng 8/2023, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong đó, những giải pháp chủ yếu tập trung vào nâng cao vai trò của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong việc rà soát, đáng giá đội ngũ viên chức, người lao động chưa là đảng viên, để từ đó thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, hướng dẫn để kết nạp vào Đảng; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phát huy được năng lực, sở trường trong mọi lĩnh vực công tác, khẳng định bản thân, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo sát sao, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm; gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm; xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, mà còn luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Nguồn:https://baoquangninh.vn/quan-tam-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-nganh-y-te-3254864.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 1.102
Tháng 07 : 52.638