A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09 về chuyển đổi số

Sáng 19/3, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương đánh giá tình hình, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi là Nghị quyết số 09).

Quang cảnh cuộc họp.

Nghị quyết số 09 xác định 20 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 40 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay đã có 7/20 mục tiêu cơ bản đạt yêu cầu đề ra theo từng năm (đạt 40%); 13/20 mục tiêu đang trong lộ trình triển khai thực hiện (đạt 60%). Trong 3 trục chính của chuyển đổi số, kết quả thực hiện mục tiêu chính quyền số đạt 60% (3/10 mục tiêu đã hoàn thành, 7/10 mục tiêu đang triển khai thực hiện); các mục tiêu trong trục kinh tế số đã hoàn thành 30% (1/5 mục tiêu hoàn thành, 4/5 mục tiêu đang triển khai thực hiện); các mục tiêu của trục xã hội số hoàn thành được 40% (3/5 mục tiêu hoàn thành, 2/5 mục tiêu đang triển khai thực hiện).

Việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 09 cũng đạt được một số kết quả cụ thể. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh từng bước được thực hiện với 3 Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành trực tiếp liên quan đến chuyển đổi số; 6 quyết định, 9 quy chế, 8 kế hoạch quan trọng về chuyển đổi số được UBND tỉnh ban hành. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cũng đã ban hành 40 quyết định, 43 kế hoạch, 21 thông báo, gần 600 văn bản chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, đảm bảo an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực... cũng được quan tâm triển khai thực hiện, đạt một số kết quả khả quan.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến, làm rõ một số vấn đề tại cuộc họp.

Qua nghe báo cáo tình hình, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09 và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương làm rõ kết quả, phân tích một số nguyên nhân dẫn đến việc triển khai chuyển đổi số còn chưa đạt yêu cầu đặt ra, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu mà Quảng Ninh không thể đứng ngoài; là nền tảng, động lực tạo đột phá cho sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững và phát huy vai trò của một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc; tạo ra những giá trị mới cho đời sống xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần coi chuyển đổi số và việc thực hiện Nghị quyết số 09 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên dành nguồn lực thực hiện.

Về báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần hoàn thiện lại các báo cáo, trong đó làm rõ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung thêm các mô hình hay, cách làm tốt, thành tích nổi bật trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương. Ngoài việc đánh giá các kết quả của Nghị quyết số 09, cần báo cáo thêm về các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng năm để có đánh giá tổng thể, toàn diện trong công tác chuyển đổi số của tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Về nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 09 trong năm 2024 và thời gian tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lĩnh vực trọng điểm và các ngành, lĩnh vực được lựa chọn để triển khai chuyển đổi số toàn diện của tỉnh trong giai đoạn tới, như: Y tế, giáo dục, du lịch, công thương, giao thông, hải quan, hành chính công… cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành mình, trình UBND tỉnh cho ý kiến, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng rà soát, đánh giá hiện trạng để đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị CNTT; kiểm tra, đánh giá để có cơ sở duy trì và hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số. Trong các trục nội dung trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động lên kế hoạch, đặt ra mục tiêu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh, thực sự mang lại những giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển tổng thể KT-XH của tỉnh và phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất trong chuyển đổi số là nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực của người đứng đầu các cấp trong thực hiện chuyển đổi số nâng cao ý thức, nhận thức của CBCCVC và người dân về chuyển đổi số, về những tiện ích chuyển đổi số đem lại cho đời sống KT-XH. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09, tuyệt đối không được có tâm lý e ngại, đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm, sợ trách nhiệm. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vấn đề vướng mắc, các sở, ngành, địa phương báo cáo lại UBND tỉnh để tìm phương án tháo gỡ, giải quyết.


Nguồn:https://baoquangninh.vn/danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-sau-2-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-ve-chuyen-doi-so-toan-dien-3289424.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 3.028
Tháng 05 : 83.896