Câu hỏi:
A/C CHO TÔI HỎI , KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG NHÀ THUỐC CẦN LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ Ạ ?
Nội dung:

NHÀ THUỐC TÔI ĐỨNG TÊN ĐÃ HẾT HẠN GPP NGÀY 31/07/2022 . VẬY A/C CHO TÔI HỎI GIỜ TÔI PHẢI LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ ĐỂ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG NHÀ THUỐC Ạ ?

Người gửi:
Địa chỉ: SỐ 19 QUANG TRUNG
Trả lời:
 • Trả lời:

  - Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

  Tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật dược số 105 quy định quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược: Cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm  báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động;

  - Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược:

  Tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật dược, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền quản lý; trường hợp không thu hồi phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do;

  Đối chiếu với quy định trên, để kết thúc hoạt động của nhà thuốc hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh dược, bạn phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, báo cáo gửi kèm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã cấp và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) về Sở Y tế nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để được thu hồi theo quy định.

  01/08/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ