<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh" title="Công khai tài chính" rel="dofollow">Công khai tài chính</a>

Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nâng cao năng lực cơ sở y tế toàn tỉnh (giai đoạn 2) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023 đợt 1-2.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nâng cao năng lực cơ sở y tế toàn tỉnh (giai đoạn 2) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023 đợt 1-2.

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1.609
Tháng 12 : 5.528