<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh" title="Công khai tài chính" rel="dofollow">Công khai tài chính</a>

Thông báo: QĐ Về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 5)

Thông báo: QĐ Về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 5)
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh" title="Công khai tài chính" rel="dofollow">Công khai tài chính</a>

Thông báo QĐ: Về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 4)

Thông báo QĐ: Về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 4)
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh" title="Công khai tài chính" rel="dofollow">Công khai tài chính</a>

QĐ Về việc giao dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia PTKT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh phí Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Thông báo QĐ Về việc giao dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia PTKT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh phí Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm ...
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh" title="Công khai tài chính" rel="dofollow">Công khai tài chính</a>

Thông báo QĐ về việc công bố công khai dự toán kinh phí Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; kinh phí thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024

Thông báo QĐ về việc công bố công khai dự toán kinh phí Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; kinh phí thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 3.928
Tháng 06 : 101.344