<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-dau-thau-ket-qua-dau-thau" title="Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu" rel="dofollow">Công khai đấu thầu - kết quả đấu thầu</a>

Thông báo về việc thẩm định giá: Lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc thẩm định giá: Lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được.

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.713
Tháng 04 : 1.713