<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tuyen-dung-dao-tao" title="Công khai Tuyển dụng - Đào tạo" rel="dofollow">Công khai Tuyển dụng - Đào tạo</a>

Thông báo tuyển dụng nhân lực chất lượng cao thuộc đối tượng thu hút không qua thi tuyển năm 2022 - Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng

Căn cứ Kế hoạch số 394/KH-BVLKPHCN ngày 08/7/2022 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng về việc Tuyển dụng nhân lực nhân lực chất lượng cao thuộc đối tượng thu hút không qua thi tuyển năm 2022, được Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.592
Tháng 09 : 118.181