<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe" title="Thông tin pháp luật, chính sách Y tế" rel="dofollow">Thông tin pháp luật, chính sách Y tế</a>

Thông báo của Bộ Y tế về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong ĐVSN Y tế.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 1.609
Tháng 09 : 118.198