STT
Tên cơ sở
Năm công bố đủ điều kiện
Ghi chú
1
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh
2019
Có yếu tố nhân thân nước ngoài
2
Bệnh viện Bãi Cháy 
2019
Có yếu tố nhân thân nước ngoài
3
Bệnh viên Đa khoa Khu vực Cẩm Phả
2015
Có yếu tố nhân thân nước ngoài
4
Bệnh viên Đa khoa Cẩm Phả
2015
#
5
Trung tâm Y tế Đầm Hà 
2015
#
6
Trung tâm Y tế Ba Chẽ
2015
#
7
Trung tâm Y tế Bình Liêu 
2015
#
8
Phòng khám TTYT Tp Uông Bí 
 
2015
#
9
Phòng khám ĐK trung tâm
TTYT Tp Hạ Long 
2015
#
10
Phòng khám ĐK Cao Xanh
TTYT Tp Hạ Long 
2015
#
11
Phòng khám ĐK - TTKSBT Quảng Ninh
2015
#
12
Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên
2015
#
13
Trung tâm Y tế Tp Móng Cái
2015
#
14
Trung tâm Y tế Huyện Hải Hà
2015
#
15
Trung tâm Y tế Huyện Tiên Yên
2015
#
16
Trung tâm Y tế Huyện Vân Đồn
2015
#
17
Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.
2015
#
18
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
2019
Có yếu tố thân nhân nước ngoài
19
Phòng khám đa khoa Hoàng Anh
2014
#
20
Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm phả 
 
2017
#
21
Phòng khám Đa khoa Bãi Cháy
2018
#
22
Phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh
2017
#
23
Bệnh viện Việt Nam Uông Bí Thụy Điển
 
#
24
Trung tâm Y tế ngành Than 
 
#
25
Phòng khám đa khoa Toàn Tâm 

2022

137.signed.pdf
 
Chi tiết quyết định công bố xem tại đây 
 
cv 692.signed.pdf