<a href="/trang-chu-chinh/dang-bo-co-quan-so-y-te" title="ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ" rel="dofollow">ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ</a>

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Sở Y tế dự sinh hoạt chi bộ Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền (Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

Thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh “Cấp uỷ viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, cấp uỷ trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ”; sáng ngày 07/11/2023, đồng chí Nguyễn Trọng ...
<a href="/trang-chu-chinh/dang-bo-co-quan-so-y-te" title="ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ" rel="dofollow">ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ</a>

Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên ngành Y tế

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp y tế luôn được cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới trong ngành chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.
<a href="/trang-chu-chinh/dang-bo-co-quan-so-y-te" title="ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ" rel="dofollow">ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ</a>

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 17/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” ...
<a href="/trang-chu-chinh/dang-bo-co-quan-so-y-te" title="ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ" rel="dofollow">ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ</a>

Học và làm theo Bác bằng tấm lòng người thầy thuốc

Những năm qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã và đang chú trọng đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến trong công tác nâng cao y đức, đưa ngành phát triển ngày càng bền vững. Góp phần xây dựng hình ...
<a href="/trang-chu-chinh/dang-bo-co-quan-so-y-te" title="ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ" rel="dofollow">ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ Y TẾ</a>

Đảng uỷ Sở Y tế: Sinh hoạt chuyên đề thực trạng, giải pháp, hiệu quả mô hình tập thể, cá nhân “Học và làm theo Bác”

Ngày 3/2/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực trạng, giải pháp triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả mô hình tập thể, cá nhân “Học và làm theo Bác” năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực ...

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 105.707