<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe/phong-kham-chuyen-khoa-da-khoa" title="Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật" rel="dofollow">Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật</a>

Thông báo: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Thông báo: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm ...
<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe/phong-kham-chuyen-khoa-da-khoa" title="Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật" rel="dofollow">Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật</a>

Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT quy định tại Luật KB,CB số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KCB

Thông báo QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định ...
<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe/phong-kham-chuyen-khoa-da-khoa" title="Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật" rel="dofollow">Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật</a>

Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong ...

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 208
Tháng 06 : 105.904