<a href="/menu-second/thong-tin-quan-ly-nganh-nghe/phong-kham-chuyen-khoa-da-khoa" title="Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật" rel="dofollow">Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật</a>

Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 1.814
Tháng 10 : 3.903