Câu hỏi:
phản ánh về cập nhật thông tin tiêm chủng covid
Nội dung:

tôi đã tiêm đầy đủ 3 mũi vaxcin covid đều tiêm tại hạ long . mũi 3 tiêm vào t1/2022. Hiện tại vẫn chưa được cập nhật thông tin tiêm chủng cả 3 mũi. tôi đã tạo phản ánh trên tiemchungcovid.gov . đang chờ giai đoạn " chờ cơ sở tiêm chủng xử lý" . bao giờ tôi có thể có thông tin tiêm chủng, hộ chiếu vacxin??

Người gửi:
Địa chỉ: đại yên hạ long quảng ninh
Trả lời:
  • Trả lời:

    Về nội dung phần mềm chưa cập nhật mũi tiêm của bạn, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với địa điểm tiêm để các cơ sở y tế kiểm tra lại thông tin mũi tiêm cho bạn.

    29/09/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ