Câu hỏi:
Cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa
Nội dung:
Tôi là bác sỹ đa khoa, hiện đang làm phục hồi chức năng. Tôi có chứng chỉ hành nghề đa khoa, giờ đi học 6 tháng định hướng PHCN thì có được mở rộng phạm vi hành nghề, kí các thủ thuật phục hồi chức năng không? Nếu không được thì làm thế nào để tôi được cấp CCHN PHCN?
Người gửi:
Địa chỉ: Tổ 1
Trả lời:
  • Trả lời:

    Hiện tại bạn đã có Chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nếu bây giờ bạn đi học định hướng Phục hồi chức năng thì bạn được thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa Phục hồi chức năng sau khi có Chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa Phục hồi chức năng và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở nơi bạn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản, mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế).

    Để được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng thì bạn cần có điều kiện về chuyên môn như sau: Văn bằng chuyên môn chuyên khoa Phục hồi chức năng, Giấy xác nhận quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh 18 tháng tại chuyên khoa đó.

    28/10/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ