Câu hỏi:
Cấp CCHN nội khoa
Nội dung:
Tôi đang thực hành 18 tháng để cấp CCHN nội khoa ở 1 bệnh viện được 2 tháng nhưng vì lý do cá nhân tôi muốn chuyển sang thực hành ở bệnh viện khác. Như vậy thì tôi chỉ cần thực hành 16 tháng ở bệnh viện mới hay phải thực hành 18 tháng?
Người gửi:
Địa chỉ: Số 3 ngõ 1 Hải Phong
Trả lời:
  • Trả lời:

    Bạn có thể thực hành tiếp 16 tháng tại cơ sở thực hành mới, nhưng phải đảm bảo điều kiện thời gian thực hành (l18 tháng liên tục) và Nội dung thực hành (Tổng hợp nội dung thực hành tại 2 cơ sở thực hành đảm bảo đầy đủ các nội dung đối với phạm vi khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa).

    04/12/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ