Câu hỏi:
Phạm vi hoạt động chuyên môn xét nghiệm
Nội dung:

tôi là cử nhân xét nghiệm có chứng chỉ hành nghè phạm vi hoạt động chuyên môn xét nghiệm sinh hoá, huyết học. Nếu tôi muốn làm xét nghiệm vi sinh tại cơ sở thì cần thêm giấy tờ gì để có thể thực hiện được, và ký kết quả xét nghiệm vi sinh theo đúng quy định?

Người gửi:
Địa chỉ: Bình Khê- Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Trả lời:
  • Trả lời:

    Để được thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa vi sinh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bạn cần được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép bằng văn bản, phù hợp với văn bằng/chứng chỉ đã có của bạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sử đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

    26/12/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ