Câu hỏi:
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Nội dung:
Tôi có bằng đại học năm 2012. Có chứng chỉ hành nghề năm 2013. Năm 2020 tôi mới được xếp lương đại học bậc 4 đến tháng 6 năm 2022 tôi lên lương bậc 5. Năm 2022 tôi có bằng chuyên khoa 1 và có đủ chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện để thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp chưa. Cách tính mốc để đủ điều kiện trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như của tôi là tính từ năm 2013 hay từ năm 2020 ạ. Tôi còn thiếu những gì ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn
Người gửi:
Địa chỉ: Khu 3, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Trả lời:
 • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

  Đối với viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 lên bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02  phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

  * Tiêu chuẩn, điều kiện: Điều kiện để đăng ký dự thi thăng hạng với chức danh bác sĩ nêu cụ thể tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 56/2015/TT-BYT như sau:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

  - Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh đăng ký thi thăng hạng (trừ thăng hạng từ chức danh y sĩ lên bác sĩ hoặc bác sĩ y học dự phòng);

  - Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh đăng ký dự thi thăng hạng;

  - Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  - Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật;

  - Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự thi thăng hạng;

  - Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

  Đồng thời, căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022, để được thăng hạng thì các chức danh bác sĩ phải đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng ở hạng thấp hơn. Cụ thể: Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh bác sĩ (hạng III) lên chức danh bác sĩ chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng), bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt; 06 năm đối với người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng), bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt hoặc có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú. Trường hợp có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh bác sĩ (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

   

  06/01/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ