Câu hỏi:
Giấy phép hoạt động cơ sở dịch vụ kính thuốc
Nội dung:
Cho mình xin ít thủ tục để cấp Giấp phép hoạt động Cơ Sở Dịch Vụ Kính Thuốc ?
Người gửi:
Địa chỉ: mạo khê
Trả lời:
  • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

    Hiện Sở Y tế Quảng Ninh vẫn đang cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa đối với các trường hợp học chuyển đổi điều dưỡng trước ngày 28/7/2016 (Là ngày ban hành công văn số 5828/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo y sĩ chuyển đổi sang điều dưỡng); Các Trường hợp học chuyển đổi điều dưỡng sau ngày 28/7/2016, Sở Y tế dang tạm dừng cấp Chứng chỉ hành nghề để chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

    07/03/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ