Câu hỏi:
Hành nghề y dược tư nhân
Nội dung:
Tôi hiện là viên chức (y sĩ), công tác tại TTYT, bản thân có bằng y sĩ và bằng cao đẳng dược. Xin hỏi, với bằng cao đẳng dược, tôi có thể đăng ký mở quầy kinh doanh, bán lẻ thuốc tại nhà ngoài giờ hành chính không ạ?
Người gửi:
Địa chỉ: Đông Triều
Trả lời:
 • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

  Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

  Theo quy định tại tại Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Luật dược số 105/216/QH13: Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

  * Điều kiện đối với quầy thuốc:

  - Để mở được Quầy thuốc thì phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược. Theo Khoản 1 Điều 13 trong Luật Dược số 105 quy định: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn: Bằng dược sỹ/cao đẳng ngành dược/trung cấp ngành dược và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp; Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh dược

  -  Phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 Luật Dược số 105

  Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì được mở quầy bán lẻ thuốc đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh tại các địa bàn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 54/2017/NĐ-CP, gồm: Xã, thị trấn; Các địa bàn mới được chuyển đổi từ xã, thị trấn thành phường, nếu chưa có đủ một cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ 2.000 dân thì được tiếp tục mở mới quầy thuốc và được phép hoạt động không quá 03 năm kể từ ngày địa bàn được chuyển đổi.

  Hồ sơ thủ tục và trình tự để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại điều 32, điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

  Trân trọng thông tin để bạn đọc biết.

  12/04/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ