Câu hỏi:
Em có bằng điều dưỡng thực hành trạm y tế 1 năm vậy đã điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chưa ạ
Nội dung:
09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên
Người gửi:
Địa chỉ: 88 Cái Lân
Trả lời:
 • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

          Nếu bạn chỉ thực hành Khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế thì chưa đảm bảo thực hành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với Điều dưỡng được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

  Do vậy, chưa đủ điều kiện về thực hành để được cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  Trân trọng./.

   

  28/07/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ