Câu hỏi:
Cấp chứng chỉ hành nghề
Nội dung:
Em là bác sĩ y khoa hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh, có giấy xác nhận thực hành đủ 18 tháng tại bệnh viện huyện thuộc thành phố Hà Nội thì có thể làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề tại tỉnh Quảng Ninh hay không. Em xin cảm ơn.
Người gửi:
Địa chỉ: Tổ 7 khu 2
Trả lời:
 • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

            * Theo quy định tại Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định về Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề:

            1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:

            a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

            b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

            c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

            2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

            3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

            * Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

            * Như vậy, nếu hiện tại bạn có hộ khẩu tại Quảng Ninh và không công tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào, thì bạn làm thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh tại Sở Y tế Quảng Ninh. Giấy xác nhận thực hành tại cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh sẽ được chấp nhận tại tất cả các địa phương bạn nhé.

  Trân trọng./.

   
   
  21/08/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ