Câu hỏi:
Câu hỏi về tiêm chủng
Nội dung:
Muốn biết một cơ sỏ tiêm chủng trên địa bàn hàng tháng họ tiêm bao nhiêu mũi, bao nhiêu loại vacxin thì xem ở đâu?
Người gửi:
Địa chỉ: Khu 5
Trả lời:
 • Sở Y tế nhận được câu hỏi của công dân Phạm Sĩ Cường về việc muốn biết một cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hàng tháng tiêm được bao nhiêu mũi, bao nhiêu loại vắc xin thì xem ở đâu. Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  Quy định về báo cáo và quản lý hồ sơ đối với vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư số 34/2018/TT/BYT ngày 12/11/2018 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng đã quy định rõ chế độ, hình thức, nội dung và các đơn vị được tiếp nhận, sử dụng số liệu báo cáo. Theo quy định đó, các cá nhân, đơn vị không có thẩm quyền quản lý hay không nằm trong quy trình tiếp nhận, sử dụng số liệu báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư 34/2018/TT/BYT sẽ không được phân quyền tiếp cận các nội dung, số liệu báo cáo của Hệ thống.

  Trân trọng./.

   

   

  22/08/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ