Câu hỏi:
Chứng chỉ hành nghề y tế
Nội dung:
Tôi được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng vào năm 2016 và không có thời hạn ghi trên chứng chỉ. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải xin cấp lại không hay chứng chỉ này sử dụng được vô thời hạn?
Người gửi:
Địa chỉ: Tổ 5, khu 11
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  - Căn cứ Quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 về chứng chỉ hành nghề thì: “Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước”.

  Do vậy, theo quy định hiện hành, Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng của bạn được cấp năm 2016 là không có thời hạn. Hiện tại, bạn không cần đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh.

  - Tuy nhiên, ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định: “Chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01/01/2024 được chuyển đổi sang Giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định” và “Giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm”.

  Sau khi Chính phủ có quy định về lộ trình cấp đổi Chứng chỉ hành nghề sang Giấy phép hành nghề; Sở Y tế sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để cá nhân và tổ chức được biết.

   
   
   
  29/09/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ