Câu hỏi:
Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện
Nội dung:
Xin chào ban biên tập! Tôi xin được hỏi về việc thành lập phòng/ tổ QLCLBV thì có cần có đề án thành lập không ạ! Nếu chỉ thành lập tổ QLCLBV thì có cần có đề án không ạ? Xin cảm ơn!
Người gửi:
Địa chỉ: Bệnh viện tâm thần Quảng Ninh
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  1. Quy định việc thành lập Phòng QLCL

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Chương III, Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế “Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện đa khoa hạng I thành lập phòng quảnlý chất lượng; các bệnh viện khác tùy theo quy mô, điều kiện và nhu cầu của từng bệnh viện để quyết định thành lập phòng hoặc tổ quản lý chất lượng. Phòng/tổ quản lý chất lượng phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng bệnh viện.”.

  Do vậy, đầu tiên bệnh viện cần xác định rõ lại theo quy định và thực tế của bệnh viện thì Bệnh viện cần thành lập phòng hay tổ QLCLBV.

  Về đề án, tương tự việc thành lập các phòng/khoa khác trong bệnh viện thì đề án thành lập Phòng QLCL cần được xây dựng và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

  2. Quy định việc thành lập Tổ QLCL

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Chương III, Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế: “Tổ quản lý chất lượng bệnh viện do giám đốc trực tiếp phụ trách hoặc là bộ phận của một phòng chức năng do lãnh đạo phòng phụ trách.”

  Tại Tiểu mục 5 và 6 Tiêu chí D1.1 của Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 có yêu cầu xây dựng đề án thành lập phòng/tổ quản lý chất lượng và đề án có quy định rõ các vị trí việc làm quản lý chất lượng .

  Vì vậy thành lập tổ QLCL phải xây dựng đề án thành lập.

   

   

  15/10/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ