Câu hỏi:
Thủ tục cấp cchn bác sĩ đa khoa
Nội dung:
Cho mình hỏi mình muốn nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa (Chứng chỉ hành nghề lần đầu) thì sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ giấy tờ có thể mang trực tiếp lên sở y tế nộp được không hay phải nộp online
Người gửi:
Địa chỉ: Tổ 4 khu 4A
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Hiện nay thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Quảng Ninh là một trong những thủ tục hành chính đã được cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh,

  Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa (cấp lần đầu) sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định, công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để được tiếp nhận, thẩm định, giải quyết.

  Trân trọng thông tin để bạn đọc biết./.

  06/12/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ