Câu hỏi:
Chứng chỉ hành nghề y
Nội dung:
Cho em hỏi sau khi đủ thời gian thực hành tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn thì có làm được CCHN y sĩ trung cấp không? CCHN trung cấp y sĩ còn cấp mới đến thời gian nào? Có CCHN trung cấp y sĩ thì có làm việc được tại các phòng khám tư nhân hay cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở tư nhân có liên quan y tế không?
Người gửi:
Địa chỉ: Tổ 2khu 6
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  1. Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đủ điều kiện hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh (để cấp Chứng chỉ hành nghề ) cho Y sĩ. Do vậy, sau khi bạn thực hành từ đủ 12 tháng tại TTYT huyện Vân Đồn, đảm bảo năng lực chuyên môn theo yêu cầu, thì đủ điều kiện về thực hành để được cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh.
  2. Hiện tại, theo Quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024); Chức danh Y sĩ vẫn thuộc đối tượng được cấp Chứng chỉ hành nghề. Về nội dung Y sĩ trung cấp được cấp CCHN đến thời điểm nào: Hiện tại Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trình Chính phủ ban hành, sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ thông tin lại cho bạn về nội dung này.
  3. Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế, phạm vi hoạt động chuyên môn của Y sĩ "Người hành nghề là y sỹ tại tuyến xã được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ".
  Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, Nhiệm vụ của Y sĩ : "Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế và quản lý sức khỏe cộng đồng khu vực phụ trách"
  Vì vậy, Y sĩ chỉ được hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế. Riêng trường hợp Y sĩ Y học cổ truyền, được đăng ký hành nghề tại Phòng khám có chuyên khoa Y học cổ truyền, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền.

  Trân trọng thông tin để bạn đọc biết./.

  11/12/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ