Câu hỏi:
Bổ xung chứng chỉ hành nghề bác sĩ
Nội dung:
Tôi đã có chứng chỉ hành nghề ngoại khoa. Đã học lớp tạo hình thẩm mỹ cơ bản 8 tháng của đại học y HN , theo luật kcb mới, nghị định hướng dẫn số 96/2023/NĐ-CP tôi có bổ xung được chứng chỉ hành nghề k? Nếu muốn bổ xung cần những giấy tờ gì?
Người gửi:
Địa chỉ: 585 Kim Sen
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  * Theo các thông tin bạn đã cung cấp, thì bạn thuộc đối tượng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề

  * Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Để được cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  - Có một trong các văn bằng đào tạo:

  (1) Văn bằng bác sỹ nội trú

  (2) Văn bằng chuyên khoa cấp I

  (3) Văn bằng chuyên khoa cấp II

  (Các văn bằng trên được cấp bởi cơ sở đào tạo hợp pháp theo quy định của pháp luật; Thời gian đào tạo tối thiểu 18 tháng)

  (4) Văn bằng thạc sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh;

  (5) Văn bằng tiến sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

  (6) Hoặc có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản

  - Đã hoàn thành quá trình thực hành đối với trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

  * Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định về: Yêu cầu đối với chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản do cơ sở đào tạo trong nước cấp:

  a) Được cấp bởi cơ sở đào tạo đã có tối thiểu 01 khóa đào tạo cấp văn bằng chuyên khoa tương ứng đã tốt nghiệp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đào tạo thực hành đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (sau đây viết tắt là Nghị định số 111/2017/NĐ-CP), đang tổ chức đào tạo thực hành ngành hoặc chuyên ngành trình độ chuyên khoa tương ứng với nội dung đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản;

  b) Chương trình và tài liệu đào tạo chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản do cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành hoặc sử dụng của cơ sở đào tạo khác khi được cơ sở đó đồng ý bằng văn bản; nội dung chương trình, khối lượng học tập, giảng viên phù hợp với chương trình đào tạo cấp văn bằng chuyên khoa của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng và có tính liên thông với chương trình đào tạo trình độ chuyên khoa;

  c) Thời gian đào tạo tối thiểu 09 tháng.

  * Các trường hợp phải thực hành theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:

  - Trường hợp được cấp chứng chỉ chuyên khoa cơ bản thì phải thực hành chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa đã được đào tạo ghi trên chứng chỉ chuyên khoa cơ bản đến khi tổng thời gian đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành đủ 18 tháng (xác định theo thời điểm bắt đầu đào tạo chuyên khoa cơ bản). 

  - Trường hợp học thạc sỹ, tiến sỹ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

  * Đối chiếu các thông tin bạn đã cung cấp với các quy định trên; Hiện tại bạn chưa đủ điều kiện để được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa tâm thần trên Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh; Lý do: Thời gian đào tạo Chuyên khoa tâm thần cơ bản ( Từ 22.6.2020 đến 25.12.2020) là chưa đảm bảo về thời gian đào tạo chuyên khoa cơ bản theo quy định.

  Trân trọng./.

  11/01/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ