Câu hỏi:
Thu hồi CCHN
Nội dung:
Xin phép gửi câu hỏi cho cơ quan: Tôi được cấp CCHN từ tháng 11/2022 và tiếp tục hành nghề đến tháng 5/2023 tại 1 bệnh viện trong tỉnh thì xin nghỉ để đi học chuyên khoa 1. Dự kiến thời gian học chuyên khoa 1 của tôi là từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2025 ( tức là không làm việc trong cơ sở khám chữa bệnh nào trên 2 năm), vậy để duy trì CCHN thì tôi có cần phần nộp giấy tờ báo cáo với sở y tế là tôi đang trong thời gian đào tạo chuyên khoa 1 không ạ? trong thời gian đó thì tôi vẫn được tính thời gian hành nghề đúng không ạ? Xin cảm ơn ạ!
Người gửi:
Địa chỉ: Số nhà 401, khu Bình Lục Thượng
Trả lời:
  • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

    Tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định: "Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa". Do vậy, thời gian bạn học chuyên khoa 1 vẫn được tính để duy trì chứng chỉ hành nghề, và không cần nộp giấy tờ về Sở Y tế để báo cáo nội dung trên.

    Trân trọng./.

    20/01/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ