Câu hỏi:
Khám sức khỏe tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
Nội dung:
Khám chữa bệnh tại nhà, khám sức khỏe tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 79 Luật KBCB cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phải làm hồ sơ, thủ tục xin phép cơ quan chuyên môn y tế thuộc UBND cấp tỉnh không.
Người gửi:
Địa chỉ: 14 phú châu
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  * Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Hoạt động “Khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám sức khỏe tại cơ quan, tổ chức, đơn vị” :

  - Không cần sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động.

  - Tuy nhiên hoạt động này phải được cung cấp bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ người hành nghề, thiết bị y tế, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phù hợp với quy mô và phạm vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động

  Trân trọng./.

  16/05/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ