Câu hỏi:
Y tế trong doanh nghiệp
Nội dung:
Công ty mình chuyên về sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời . Công nhân viên giao động từ 3000-4000 người, thì phòng y tế công ty có bắt buộc phải có bác sĩ không? Hay chỉ cần y sĩ là được và số lượng nhân viên y tế tương ứng là bao nhiêu?
Người gửi:
Địa chỉ: Đông Triều
Trả lời:
  • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

    Theo khoản 1, khoản 3 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của CHính phủ quy định về tổ chức bộ phận y tế trong công ty như sau: 1. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây: a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 3. Người làm công tác y tế ở cơ sở quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây: a) Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên; b) Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. * Như câu hỏi nêu trên của bạn đọc: Công ty của bạn ty của bạn có trên 1.000 người lao động, nếu đơn vị của bạn có bộ phận y tế thì phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp trở lên (theo điểm d, khoản 1, Điều 37 NĐ 39/2016-NĐ-CP). Về số lượng nhân viên y tế do công ty chủ động bố trí số lượng, tuy nhiên phải đảm bảo đủ số lượng nhân viên y tế làm việc tại các ca làm việc

    Trân trọng./.

    19/05/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ