Câu hỏi:
Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền
Nội dung:
Mình chuẩn bị học chứng chỉ hành nghề ở viện yhct Hà Đông, Hà Nội tương đương viện tuyến huyện, thì sau khi học xong mình về sở y tế có cấp chứng chỉ hành nghề cho mình không? Hay mình phải học ở viện tuyến trung ương như Viện châm cứu trung ương hoặc yhct trung ương thì mới được cấp cchn
Người gửi:
Địa chỉ: Hoang
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  * Theo quy định Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 về ”Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề”: Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề được quy định như sau:

  1) Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  2) Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  3) Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  4) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  * Căn cứ quy định trên, việc bạn thực hành để cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh nào cũng không ảnh hưởng đến nơi bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hành nghề.

  * Nếu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh, bạn không làm việc tại các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì có thể nộp hồ sơ đề nghị về Sở Y tế Quảng Ninh để được xem xét cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh.

  Trân trọng./.

   

  21/05/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ