Câu hỏi:
Thời gian học chứng chỉ hành nghề
Nội dung:
Cho em hỏi, hiện tại em đang đi thực hành cchn tại Bệnh viện từ tháng 8/2023, nhưng hiện nay viện trả lời thời gian từ 1/1/2024 đến hiện tại không được tính , bây giờ phải chờ viện xin được giấy phép cơ sở đào tạo theo luật mới 12th thì lúc đó bọn em mới được tính tiếp thời gian. Vậy nếu em vẫn đi theo hợp đồng cũ là 18th thì thời gian 10 tháng em đã đi có được tính không, và việc viện trả lời không cấp được giấy chứng nhận là đúng hay sai ạ ? Nếu thời gian 5 tháng nay không được tính thì sao viện không báo để bọn em bảo lưu, có văn bản nào quy định về vấn đề này không ạ ? Em xin cảm ơn
Người gửi:
Địa chỉ: Cẩm Phả
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  * Theo quy định Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 về ”Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề”: Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề được quy định như sau:

  1) Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  2) Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  3) Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

  4) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  * Căn cứ quy định trên, việc bạn thực hành để cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh nào cũng không ảnh hưởng đến nơi bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hành nghề.

  * Nếu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh, bạn không làm việc tại các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì có thể nộp hồ sơ đề nghị về Sở Y tế Quảng Ninh để được xem xét cấp Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh.

  Trân trọng./.

   
  22/05/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ