Câu hỏi:
Các hình thức để làm chứng chủ hành nghề dược
Nội dung:
E đã tốt nghiệp dược và đang đi học việc và mong muốn làm cchn nhưng có người thì bảo phải chờ thẩm định nhà thuốc mới gửi được hồ sơ lên sở thì sau này mới xin cấp cchn được.Có người lại nói k cần chờ thẩm định chỉ cần chủ nhà thuốc nộp danh sách học việc lên sở sau đủ thời gian thực hành và có xác nhận của chủ nhà thuốc là được.Nên giờ em đang ko biết 2 hình thức này đều được không?giờ em đang làm ở nhà thuốc này thì người ta bảo phải chờ thẩm định mà sang năm sau thì lâu quá với thời gian thực hành trước đó em ko được tính ạ?
Người gửi:
Địa chỉ: Hồng tiến
Trả lời:
 • Về nội dung này, Sở Y tế Quảng Ninh trao đổi cụ thể như sau:

  1. Quy định về điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

  Căn cứ Điều 13 Luật Dược số ngày 06/4/2016 quy định về điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau: (1) Có văn bằng chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược; (2) Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định; (3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; (4) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án; b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   2. Cơ sở thực hành chuyên môn và nội dung thực hành chuyên môn được quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 54/2017/ND-CP  ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

  3. Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, theo đó nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc phải có bằng cấp chuyên môn và có thời gian thực hành phù hợp với công việc được giao và phải có hồ sơ nhân viên theo quy định tại điểm 5.1.2 Mục V Phụ lục I-1a (hồ sơ nhân viên gồm: hợp đồng lao động, Giấy khám sức khỏe, bằng cấp chuyên môn, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ đào tạo).

  Trường hợp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì (GPP, GDP) thì cập nhật nhân viên (gồm cả người thực hành (nếu có)) vào danh sách nhân sự của cơ sở. Sở Y tế sẽ căn cứ hồ sơ quản lý, theo dõi thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở thực hành để xem xét khi thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề dược của cá nhân đề nghị.

  Trân trọng thông tin gửi bạn đọc biết./.

  01/06/2024  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ