A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Đảng Ủy Sở Y tế nghe báo cáo công tác tổ chức đại hội công đoàn ngành Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Sáng ngày 24/4/2023, tại Sở Y tế Quảng Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Diện - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế, cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy Sở - Ban Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ - Thường trực Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế  Quảng Ninh đã báo cáo nhanh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị CĐCS trực thuộc tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy trình chuẩn bị cho Đại hội CĐN Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 

(Đ/c: Nguyễn Trọng Diện - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh
 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc)
Hiện CĐN Y tế đang quản lý trực tiếp 25 CĐCS, phối hợp chỉ đạo 16 CĐCS,   đến hết ngày 15/4/2023, 100% các CĐCS đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, thực hiện đúng quy trình, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế và của cấp ủy cơ sở. 100% CĐCS trực thuộc đều bầu đủ số lượng BCH theo đúng nhân sự đã được cấp ủy, CĐN duyệt và thông báo nhân sự trước khi Đại hội.   Đại hội các CĐCS diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, CBCCVC,LĐ đều ý thức được đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng và ý nghĩa của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Y tế Quảng Ninh.

(Đ/c: Hoàng Thị Hồng Phấn – Chủ tịch CĐN báo cáo công tác chuẩn bị
  Đại hội CĐN Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028)
Đối với Đại hội Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐN đã dự kiến về thời gian tổ chức trong 2 ngày 25 - 26/5/2023, địa điểm tổ chức tại Hội trường nhà khách tỉnh cơ sở 2. Số lượng Đại biểu chính thức: 200 đại biểu; 80 đại biểu khách mời. Đến thời điểm này, CĐN đã chỉ đạo các Tiểu ban của Đại hội triển khai thực hiện các nội dung như: Xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành CĐN Y tế khoá XV trình đại hội XVI, gửi CĐCS tham gia đóng góp ý kiến; tổ chức 02 hội nghị xin ý kiến vào dự thảo báo cáo, đến nay đã hoàn thành dự thảo báo cáo lần 4; Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động BCH Công đoàn ngành Y tế khóa XV; Báo cáo hoạt động UBKT CĐN khóa XV; Xây dựng chương trình Đại hội; Phân công, hướng dẫn các bài tham luận đại hội; Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành; Đề án nhân sự Ban Thường vụ, UBKT, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành khóa XVI, thực hiện quy trình 5 bước của đề án; Xây dựng Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Quảng Ninh và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam, xin ý kiến trong BTV, BCH Công đoàn ngành; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; phương án tuyên truyền, khánh tiết tại Đại hội XVI Công đoàn ngành; Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới ĐH Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn tỉnh XIV và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); Phối hợp xây dựng phóng sự “Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh - Dấu ấn một nhiệm kỳ”...
 Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến góp ý về văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành CĐN khóa XV; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; Đề án 2 đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công  đoàn cấp trên; Tham gia đóng góp về phương án tuyên truyền trong đại hội; nội dung  chương trình đại hội..., đặc biệt lưu ý về công tác tổ chức bầu cử trong đại hội để đảm bảo đại hội được diễn ra thành công.
 

 
(Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở Y tế tham gia góp ý
các nội dung Đại hội)
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Diện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế  ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo đại hội từ cơ sở đến công tác chuẩn bị Đại hội của CĐN Y tế. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn ngành Y tế, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Để công tác tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVI được diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực CĐN và các Tiểu ban Đại hội rà soát lại kế hoạch tổ chức đại hội, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung. Dự thảo Báo cáo chính trị cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế  lần thứ XXII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào nội dung phương hướng nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra  Công đoàn ngành, nhiệm kỳ 2023 - 2028, UBKT, nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam. Báo cáo, xin ý kiến BTV, Thường trực Liên đoàn Lao tỉnh Quảng Ninh về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn ngành. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng trước thềm Đại hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, quảng bá các hình ảnh, các hoạt động của đoàn viên, người lao động ngành Y tế Quảng Ninh trước, trong và sau Đại hội Công đoàn ngành. Tổng hợp, giải quyết những kiến nghị về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (nếu có). Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo Đại hội Công đoàn lần này tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động vì sự phát triển của chung của ngành, của tổ chức Công đoàn, tập trung nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động và vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế Quảng Ninh theo đúng với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Đồng chí cũng đề nghị, cơ quan Sở Y tế, các đơn vị y tế trong ngành cần quan tâm, phối hợp với CĐN Y tế, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
  Dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ninh, sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trong ngành cùng với sự chuẩn bị tích cực của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa XV, tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Phạm Duy- CĐN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 313
Tháng 04 : 84.807