<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 31/10: Ca COVID-19 mới tiếp tục tăng

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/10 của Bộ Y tế cho biết có 9 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn so với ngày trước đó. Hôm nay tiếp tục không có bệnh nhân thở oxy. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 30/10: Ca COVID-19 mới tăng sau 2 ngày không ghi nhận

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/10 của Bộ Y tế cho biết có 5 ca mắc mới COVID-19, sau 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc. Hôm nay tiếp tục không có bệnh nhân thở oxy, không có bệnh nhân khỏi.
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Bản tin COVID-19 ngày 29/10: tiếp tục không có ca mắc mới

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/10 của Bộ Y tế cho biết tiếp tục không có ca mắc mới. Đây là ngày thứ 3 trong tháng 10, Việt Nam không ghi nhận ca mới. Hôm nay tiếp tục không có bệnh nhân thở oxy, không có bệnh nhân khỏi.
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 27/10: Ca COVID-19 mới tăng, không còn bệnh nhân thở oxy

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/10 của Bộ Y tế cho biết có 4 ca COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Trong ngày không có trường hợp nào khỏi bệnh và không còn ca thở oxy.Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 24/10 có 5 ca mắc COVID-19

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/10 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 tiếp tục tăng trở lại, hôm nay đã có 5 ca. Trong ngày không có trường hợp nào khỏi bệnh và không còn ca thở oxy.Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 23/10: Xuất hiện trở lại ca COVID-19 mới

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/10 của Bộ Y tế cho biết ca COVID-19 tăng trở lại, sau 1 ngày không có ca mới, hôm nay đã có 4 ca; Hiện có 2 bệnh nhân thở oxy.Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 21/10: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/10 của Bộ Y tế cho biết có 8 ca COVID-19 mới, tặng nhẹ so với ngày trước đó, 6 bệnh nhân khỏi. Cả nước không còn bệnh nhân thở oxy
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Có 7 ca COVID-19 mới trong ngày 20/10

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/10 của Bộ Y tế cho biết có 7 ca COVID-19 mới, 12 bệnh nhân khỏi. Cả nước có 5 bệnh nhân thở oxy.
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 19/10: Có 11 ca mắc COVID-19, 5 bệnh nhân đang thở oxy

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/10 của Bộ Y tế cho biết có 11 ca COVID-19 mới, 12 bệnh nhân khỏi. Cả nước có 5 bệnh nhân thở oxy, giảm nhẹ so với ngày trước đó.Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
<a href="/ban-tin-suc-khoe-cho-moi-nguoi/ban-tin-canh-bao-covid-19" title="Bản tin cảnh báo COVID-19" rel="dofollow">Bản tin cảnh báo COVID-19</a>

Ngày 18/10: Có 13 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng gấp đôi

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/10 của Bộ Y tế cho biết có 13 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay, 16 bệnh nhân khỏi. Cả nước có 6 bệnh nhân thở oxy, tăng gấp đôi ngày trước đó.Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 853
Tháng 05 : 120.369