<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Chuyển đổi số y tế - Lĩnh vực ưu tiên hàng đầu

Chuyển đổi số y tế là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều người dân nhất, độ ...
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Toàn dân chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vì vậy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số đang được cả nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng đẩy mạnh, tích cực triển khai thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả. Qua đó phát ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.765
Tháng 12 : 1.765