Chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập

Nhấn mạnh chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập, người đứng đầu phải truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số, triển khai công việc thực chất để người dân, doanh nghiệp ...
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Cẩm nang Chuyển đổi số.

Bộ Thông tin & Truyền thông cho ra mắt cẩm nang Chuyển đổi số, phục vụ mục đích chuyên môn cho công tác chuyển đổi số tại các đơn vị trong toàn ngành.
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Chuyển đổi số trong ngành y tế: Tăng sự hài lòng cho người bệnh

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng 2030, ngành y tế Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng, tiếp cận các công nghệ số trong quản trị, điều hành ...
<a href="/menu-second/iso-9001-2008/cong-khai-tai-chinh2/cac-du-toan-va-quyet-toan-tai-chinh" title="CHUYÊN ĐỔI SỐ" rel="dofollow">CHUYÊN ĐỔI SỐ</a>

Chuyển đổi số ở Bệnh viện Bãi Cháy

Để tăng thêm giá trị cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện tới người dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua Bệnh viện Bãi Cháy đã tích cực ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động khám, chữa bệnh;  phát triển bệnh viện ...

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 2.065
Tháng 08 : 41.688