A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số

SKĐS - Ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số tại Bộ Y tế.

Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bộ Y tế đã đạt được một số kết quả quan trọng như: chuẩn hóa danh mục TTHC; bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều TTHC, quy định điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; từng bước thiết lập, vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, quy định phân cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ tồn đọng; một số quy định TTHC chưa rõ ràng về quy định hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị trong quy trình giải quyết; việc cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa đúng thời hạn.

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số - Ảnh 1.

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bộ Y tế đã đạt được một số kết quả quan trọng (ảnh minh hoạ)

 

Để đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Người đứng đầu các Vụ, Cục có giải quyết TTHC chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát TTHC trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định TTHC theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Thông tư số 29/2019/TT-BYT của Bộ Y tế; không để tình trạng chậm, muộn trong công bố, công khai TTHC theo quy định.

Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện TTHC, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử bảo đảm thực chất, hiệu quả; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia về quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đúng thời hạn yêu cầu.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

Xây dựng, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm theo đúng yêu cầu tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng phản ứng chính sách; khuyến khích việc trả kết quả trước hạn và khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC. Hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

Đảm bảo duy trì 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến và vận hành hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; các TTHC đủ điều kiện đều được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số - Ảnh 2.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ trạng thái kết quả xử lý hồ sơ giữa Hệ thống dịch vụ công của các đơn vị với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ trạng thái kết quả xử lý hồ sơ giữa Hệ thống dịch vụ công của các đơn vị với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế, Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá của cơ quan quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC.

Phối hợp với Văn phòng Bộ tiếp tục tổ chức tốt hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế theo quy định.

Về việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC, thực hiện đơn giản hóa TTHC có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, người đứng đầu các Vụ, Cục có giải quyết TTHC phối hợp với Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thành thực thi các phương án cải cách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đẩy mạnh cải cách quy định, TTHC; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ, Thủ trưởng các Đơn vị thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện tại Báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử hàng Quý, năm theo quy định. Nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ) để xem xét, chỉ đạo.


Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-tiep-tuc-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-gan-voi-chuyen-doi-so-169230720165632367.htm Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Cẩm nang
Bản tin cảnh báo COVID-19
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 2.677
Tháng 06 : 72.951