A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở gợi ý của Đoàn Chủ tọa, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, từ các báo cáo, tờ trình, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng…, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó, có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở giới thiệu, kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN; Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở KH&ĐT; Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch và Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời bầu bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu bầu cao từ các đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp.

Các đồng chí thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây đều là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” và tinh thần 5 thật “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thật sự hài lòng”, 6 dám “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”, 5 rõ “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể từ tỉnh tới cơ sở các chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó, có các nghị quyết vừa được quyết nghị thông qua tại Kỳ họp này để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách địa phương ở từng cấp ngân sách bảo đảm nắm chắc tình hình, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong điều hành ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, tốc độ hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các nhiệm vụ chi để dành nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ngành có liên quan; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến 30/6/2024 đạt tối thiểu 50%, đến 30/9/2024 đạt tối thiểu 80% và đến 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư giao đầu năm.

Cùng với đó, tiếp tục đi sâu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; phấn đấu giữ vững vị trí nhóm đầu về Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX. Đồng thời, tập trung vào các trụ cột chính: Tổ chức bộ máy; công vụ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, sắp xếp theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế được giao bổ sung; ưu tiên dành để tiếp nhận, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân;...

Phát triển dịch vụ tổng hợp, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng cao, hấp dẫn 4 mùa, ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển; khẩn trương triển khai công bố và đưa vào vận hành cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) trong đó có lối mở Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và thực hiện giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân theo quy định gắn với triển khai Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản” và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Quang cảnh kỳ họp.

Cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đô thị, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn văn minh; chú trọng quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh công nhân, an ninh du lịch, quản trị hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống...

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 18:

(1) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

(3) Nghị quyết về bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính- ngân sách.

(4) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2024; Điều chỉnh địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hủy bỏ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(5) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. 

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(7) Nghị quyết điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(8) Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(9) Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và số lượng, chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh..

(10) Nghị quyết về việc đổi tên thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

(12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021.

(13) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(14) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Nguồn:https://baoquangninh.vn/ky-hop-thu-18-hdnd-tinh-thong-qua-15-nghi-quyet-quan-trong-3294730.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 3.501
Tháng 06 : 100.917