A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện

Ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung, trong đó có đánh giá tình hình, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và kết luận hội nghị.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nền tảng, động lực tạo đột phá cho sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngày 5/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị của tỉnh, tạo ra các giá trị tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội, từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP và xây dựng xã hội số an toàn, nhân văn, phù hợp quy luật, yêu cầu phát triển trong thời đại 4.0, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết số 09-NQ/TU xác định 20 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 40 nhiệm vụ, giải pháp. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay có 16/20 mục tiêu đã hoàn thành, đạt 80%; 4/20 mục tiêu đang trong lộ trình triển khai thực hiện đến hết năm 2025, chiếm 20%. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm top đầu về chuyển đổi số toàn quốc, đứng vị trí thứ 3/63 các tỉnh/thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3/63 về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) năm 2022; đứng thứ 1 toàn quốc về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Năm 2023, kết quả công bố Cải cách hành chính các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh đứng vị trí thứ 2 về chỉ số thành phần Chính quyền số. Tại Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban Quốc gia Chuyển đổi số, Quảng Ninh được ghi nhận và biểu dương là địa phương điển hình trong nhóm top đầu về hạ tầng số.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 09 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, phải bổ sung thêm các bảng so sánh kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu từ thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết đến nay; so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu của quốc gia về thực hiện chuyển đổi số; những kết quả trong cụ thể hóa nghị quyết của các ngành, địa phương trong tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần phải làm rõ, đánh giá rõ những mục tiêu từ nay đến năm 2025 để có giải pháp cụ thể triển khai đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, nhất là mục tiêu về xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành kinh tế; về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; đánh giá khả năng đưa ứng dụng về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu từ nay đến 2025 và giai đoạn tới, Quảng Ninh phấn đấu đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện; nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng. Để thực hiện mục tiêu này, cần quán triệt các quan điểm: Tiếp tục xác định chuyển đổi nhận thức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đăc biệt là nhận thức của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương và trong đội ngũ CBCCVC đóng vai trò quyết định đến tốc độ chuyển đổi số, đến chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số ở tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số, xây dựng dữ liệu là giải pháp đột phá, quan trọng hàng đầu; xây dựng cơ sở dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, là khâu then chốt của chuyển đổi số toàn diện ở tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCCVC và người dân, cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu, nhu cầu, lợi ích của chuyển đổi số toàn diện để tạo lập niềm tin cũng như tăng cường các giải pháp về an toàn, an ninh mạng, hình thành văn hóa số; rà soát tất cả các quy chế, quy trình nội bộ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị để thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là thay đổi nhận thức; triệt để ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh một cách hiệu quả, thực chất và an toàn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Về các giải pháp, từ nay đến hết năm 2024 phải tập trung cao điểm vào phát triển dữ liệu, xây dựng dữ liệu phục vụ chính quyền số, dữ liệu phục vụ kinh tế số và dữ liệu phục vụ xã hội số; tập trung chuyển đổi số cho các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, đối với lĩnh vực y tế phải rà soát lại tình hình xây dựng nền tảng số hỗ trợ cho tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý chuyên dùng; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; nền tảng quản lý trạm y tế xã; nền tảng quản lý thông tin bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và tình hình số hóa thông tin sức khỏe, số hóa bệnh án điện tử liên thông thông suốt giữa các cơ sở y tế và giữa các cơ sở y tế với người dân để phục vụ cho nhân dân một các thuận lợi nhất trong tra cứu, theo dõi khám chữa bệnh. Quảng Ninh phải là địa phương trong đi đầu chuyển đổi số của ngành y tế; là địa phương phát triển nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa; chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh dựa trên công nghệ số vào top đầu cả nước.

Đối với ngành giáo dục, cần rà soát phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong dạy và học, trong số hóa tài liệu, giáo trình, hệ thống học liệu; số hóa sách giáo khoa số; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập của cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Quảng Ninh phải là địa phương đi đầu chuẩn hóa học bạ điện tử cho tất cả cấp học, ngành, bậc học; số hóa và quản lý thống nhất hệ thống văn bằng, chứng chỉ, chương trình đào tạo gắn với từng học sinh, sinh viên; xây dựng nền tảng tra cứu học liệu số dùng chung cho tất cả các cấp học.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó phải tập trung thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, nông thôn, ngành du lịch, hải quan, tài nguyên môi trường, bảo hiểm...

Phấn đấu hết 2024 phải công bố kết quả thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực phục vụ cho người dân như: y tế, giáo dục, bảo hiểm, lao động - thương binh và xã hội, an sinh xã hội; những thành quả mà người dân được thụ hưởng từ Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những đóng góp của Nghị quyết 09 đối với sự phát triển của tỉnh sau 3 năm thực hiện.

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện Thông báo số 1099 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí, việc làm tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; nhiệm vụ công tác tuần tới và nhiều nội dung quan trọng khác.

 
 

Nguồn:https://baoquangninh.vn/quang-ninh-phan-dau-dung-trong-top-5-tinh-thanh-pho-dan-dau-ca-nuoc-ve-chuyen-doi-so-toan-dien-3295152.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 4.033
Tháng 07 : 76.138